Energilandet

Energilandet er et undervisningsprogram for grunnskolens 9. klasse, som setter søkelys på energiens betydning i samfunnet vårt. Programmet gjennomføres ved at rollemodeller fra næringen leder et heldags undervisningsopplegg ved besøk på skolene.

I 2021 ønsket ikke skolene besøk som følge av pandemien. Vi har brukt tiden til å utvikle et digitalt program som er tilgjengelig for skolene og som vil bli benyttet sammen med rollemodeller når skolene åpnes igjen.

Bedrifter som har bidratt med rollemodeller for perioden 2020-2021 er:

  • Aker Solutions
  • Beerenberg
  • CCB Subsea
  • Equinor
  • Fjell Technology Group
  • Inventura
  • NORCE (Norwegian Research Centre AS)
  • One Subsea
  • Semco
  • Valvision

Prosjektleder

Atle Kvamme

Bergen Næringsråd