Internasjonal

Gruppemedlemmer

Martin Sylvester-Davik (Ekspertgruppeleder)

Leder Finans og Kontroll Drift Vest, Equinor

Siv Remøy Vangen

Daglig leder, Maritime Bergen

Gøril Selvik

Daglig leder, Connect Vest

Rolf Andreas Wigand

Adm. direktør, VESTDAVIT

Elin Austevoll

Head of Corporate Real Estate, Equinor

Mette Rokne Hanestad

CFO, Corvus Energy

Jostein Hole Kobbeltvedt

Daglig leder, RAFTO Stiftelsen

Miao Reinlund

Director of Finance and Investments, Oiid

Matt Duke

Group CEO, Grieg Maritime Group

Stig Clementsen

Senior Vice President HSEQ, DOF

Gro Anita Fonnes Flaten

Prorektor for forsking, HVL

Magdalena Støldal

Trade Finance Sales Manager, DNB

Tasha Prestø-He

Key Account Manager, Lerøy

Kjetil Benson

Leder Markets, Sparebanken Vest

Johannes Magnus (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Internasjonal

Årsrapport

Ekspertgruppen har som mål å sette tydelige agenda for hva som skal til for økt internasjonalisering av næringslivet i regionen. Dette gjør gruppen gjennom kompetansedeling, initiativ til nettverksmøter og samarbeid, samt direkte kommunikasjon med myndighetene.

Gruppen er bredt sammensatt av sentrale aktører i næringslivet og i akademia, med stor oversikt over regionale og internasjonale forhold.

Gruppen setter langsiktige mål for at Bergen skal ha gode rammebetingelser for å fortsatt være landets ledende eksportregion, være attraktiv for internasjonale talenter, investorer og F&U-miljøer, og være en mangfoldig og inkluderende by.

Våre målsetninger i 2021

 • Påvirke myndighetene til å effektivisere virkemiddelapparatet for økt eksport og internasjonalisering.
 • Tiltak som gjør Bergen til en attraktiv og internasjonal region.

Viktigste saker i 2021

 • Initiativ til eksportmøte i Bergen om bl.a. eksportfinansiering med næringsministeren, toppsjef i Eksfinn, og eksportbedrifter i Bergen. Møtet gjennomføres 8. mars 2022.
 • Utearbeide en spørreundersøkelse blant næringsrådets medlemmer for å kartlegge behovet for å lage et expats-ordning i Bergen som bidrar til å tiltrekke og beholde utenlands arbeidskraft.
 • Møte med Bergen kommune om deres internasjonale strategi.
 • Møte med Invest in Bergen om deres arbeid for å tilrettelegge for internasjonal virksomhet i Bergensregionen.

Future-Proof

Ekspertgruppen har fulgt arbeidet med prosjektet Futur-Proof, som er et ressurssenter og nettverksplattform for bedrifter som jobber sammen for å ta menneskerettighetsansvar. Prosjektet har gjennomført en rekke webinarer om temaet. Prosjekteiere er Rafto Stiftelsen og Bergen Næringsråd. Partnere er Equinor, DNB, DOF, Grieg Maritime og Bergen kommune.

Bærekraftsmål