Medlemmer i styret

Katrine Trovik

Styreleder

Selvstendig næringsdrivende

Tor Instanes

Nestleder

Adm. direktør, GC Rieber Eiendom AS

Marit Warncke

Adm. direktør

Bergen Næringsråd

Per Grieg jr.

Styremedlem

Styreleder, Grieg Seafood

Synnøve Aksdal

Styremedlem

Daglig leder, Aksdal i Muren

Gard Kvalheim

Styremedlem

Adm. direktør, LAB

Peggy Krantz-Underland

Styremedlem

CPO, Equinor

Petter Ole Jakobsen

Styremedlem

CTO, Vizrt

Manuel Hempel

Styrekandidat

Stipendiat, NORSE Climate

Styrets melding

HOVEDTREKK FRA ÅRET

2021 ble ikke det året vi håpet det skulle bli. Pandemien slapp ikke taket, men satte sine tydelige begrensninger på hverdagene. Noen bransjer fikk det like tøft som året i forveien. Reiseliv, kultur og serveringsbransjen mottok offentlig støtte med et noe sprikende presisjonsnivå. Det førte til at vi mot slutten av 2021 så de første konkursene i Bergens uteliv.


Når det er sagt, er det svært mye som går riktig godt i næringslivet i bergensregionen. Statlige og lokale støtteordninger har bidratt til å redusere kostnader og holde flest mulig i arbeid. Mange av våre medlemsbedrifter melder om høy aktivitet og optimisme. Bergen Næringsråd har erfart at vår direktekontakt med medlemmer og vår oppfølging mot myndighetene har vært viktigere enn noen gang.

Våre medlemmer har vist en imponerende entusiasme og evne til omstilling. En medlemsundersøkelse viste like før årsskiftet at sju av ti bedrifter venter et bedre eller uforandret årsresultat i 2021 enn året før. Rundt halvparten forteller at omsetningen økte, men 2020-omsetningen for seks av ti bedrifter var lavere enn i 2019. Det er også et tydelig bilde at små og mellomstore bedrifter har større utfordringen enn de større.

Optimismen inn i 2022 gjør seg likevel gjeldende, om enn ikke i samme grad som året før. Tre av fem bedrifter venter økt omsetning, sammenlignet med 2021. Halvparten venter at det økonomiske resultatet forbedres.

Optimismens forbehold skyldes særlig usikkerhet om nye nedstengninger som følge av pandemien og faren for nye pandemier. Høye strømpriser og dyrere råvarer som en følgekostnad av covid-19 byr også på store utfordringer for næringslivet. Makroøkonomisk indikerer en stigende rente at det ventes økonomiske oppgangstider.

Arbeidsledigheten er nede i to prosent i Vestland fylke. Det er isolert sett svært positivt, men det betyr også at mange vil få store problemer med å få tak i nok og kvalifisert arbeidskraft. Utenlandske arbeidstakere har siden våren 2020 reist hjem, og mange tilbys nå arbeidsvilkår som gjør at de ikke kommer tilbake til Norge. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft rammer en rekke sektorer. For byggebransjen er problemene allerede akutte, men dette blir krevende for flere næringer i hele regionen også på lengre sikt.

Bergen Næringsråd har i hele 2021 vært drevet fra hjemmekontor, i godt selskap med svært mange private og offentlige virksomheter. Vi har bygget videre på den digitale kompetansen som ble skapt og foredlet gjennom det første pandemiåret. I perioder har smittevernreglene tillatt oss å invitere til fysiske møter og konferanser. Vi er særlig glade for at Årskonferansen og Årsmiddagen i november samlet fulle hus innenfor trygge rammer. Som en hovedregel ble vår møtearena digital, gjennom Teams-møter, webinarer og direktesendte sendinger fra vårt TV-studio. Et tema gjennom året har vært utfordringene pandemien har medført for våre medlemmer. Vi har lyttet til innspill, gjennomført en rekke kartlegginger og hatt én til én-møter med mange bedriftsledere. Vår kontakt med medlemmene, offentlige etater og politikere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå har i stor grad vært digital. Bergen Næringsråd har tatt del i viktige samtaler, vi har blitt lyttet til og gjennomført flere møter med våre folkevalgte og statsråder enn noen gang tidligere. Det har gitt oss en mulighet til å løfte frem våre medlemmers behov og utfordringer på en god måte. Vi har også, når anledningen har vært riktig, presentert tydelige budskap i partnerskap med andre organisasjoner og allianser. Det er grunn til å fremheve Næringsalliansen, et viktig nettverk bestående av 16 næringsråd og foreninger i hele Vestland fylke. Bergen Næringsråd har ledet alliansen, som særlig har vært delaktig i utviklingen av prosjektet Grøn Region Vestland.

I sum har aktivitetsnivået og oppmerksomheten rundt Bergen Næringsråds viktigste saker vært på samme nivå som i rekordåret 2020.