Bygningsgruppen

Styremedlemmer

Arild Kolltveit (Styreleder)

Daglig leder, Byggmester K. A. Løvik AS

Morten Husa (Nestleder)

Rørentrepenørene Norge avd. Vest, Daglig leder

Frode Stien

Malermester og formann i Maler- og byggtapetsermesternes forening

Magnus Thunestvedt

Thunestvedt AS, Elektroinstallatør

Kenneth Eriksen

Murmester og formann i Bergen Murmesterforening

Stein Otto Johannessen

Markhus Bygg AS. Daglig leder

Inge Bauge (Observatør)

Norges Byggmesterforbund Region Vest, Daglig leder

Stine Monica Fjeldstad (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Bygningsgruppen

Årsrapport

Bygningsgruppen Bergen er en tverrfaglig interesseorganisasjon for håndverksfagene i Bergen og er en del av Bergen Næringsråd.

Disse foreningene er pådriver for å samarbeide i Bygningsgruppen

 • Byggmesterforbundet Vest
 • NELFO Bergen og Omegn
 • Rørentreprenørene Norge Vest
 • Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug
 • Bergen Murmesterforening
 • Maler- og Byggtapetesermestrenes Forening
 • Bergen Snekkerlaug
 • Bergens Glassmesterlaug
 • Norsk Ventilasjon- og Energiteknisk forening Bergen
 • Norske Anleggsgartnere- miljø og landskapsentreprenører
 • Takentreprenørenes Forening
 • Stillasentreprenørenes Forening

Bygningsgruppen i Bergen har ca. 300 medlemsbedrifter i Bergen og Bergensregionen, som samlet representerer ca. 4000 ansatte.  Bergen Næringsråd bistår med næringspolitisk rådgivning og merkantile tjenester.

Vår strategi er

 • Gi tverrfaglig kompetanseheving til håndverkere i våre medlemsbedrifter
 • Bekjempe arbeidslivskriminalitet
 • Sikre gode rammevilkår for våre medlemmer

Viktigste saker i 2021

 • Skaffet oppstartsmidler til et forprosjekt for å opprette FairPlay Vestland. Dette har vi klart ved å samle følgende 9 organisasjoner med tilhørighet til Vestland fylke: EBA Vestenfjelske, MEF, NELFO, Bergen næringsråd, Bygningsgruppen i Bergen, Byggmesterforbundet Bergen, Elektroarbeidernes fagforening Vestland, Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 6 Vest og Unionen Fagforening. Samtlige foreninger er partnere i prosjektet. I samarbeid er det fre interimsstyret søkt om offentlige midler til å finansiere et treårig prosjekt kalt FairPlay Vestland. Vi har fått innvilget 3 300 000 kr fra Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.
 • Vi har bidratt til brukerundersøkelsen om planprosesser og byggesaksbehandling i Bergen kommune i samarbeid med EG Byutvikling
 • Vi har arrangert Bygningsgruppens dag med god oppslutning
 • Vi har hatt et tett og godt samarbeid med kommunen angående smittevern på byggeplasser. Det har vært flere møter og vi har deltatt aktivt med å tolke restriksjonene og tilpasse dem slik at ikke våre medlemmer skulle få unødvendige belastninger. Frykten har vært at byggeplasser skulle stenges ned grunnet smitteutbrudd, og det har vi i stor grad oppnådd i god dialog med Bergen kommune.
 • Arrangert Svennegildet, og utdelt fag- og svennebrev i Håkonshallen.

Fokusområder i 2022

 • Gjennomføre en kursrekke i kontraktsrett for å bidra til kompetanseheving i håndverksbedriftene. Kurset går over fire ettermiddager, og vi har fått nærmere 100 deltakere fra alle fag og fordelt på flere av våre medlemsbedrifter.
 • Ansette en prosjektleder i FairPlay Vestland, og bidra til arbeidet for et seriøst arbeidsliv gjennom vår representant i styret og godt samarbeid.
 • Utøve næringspolitisk påvirkning frem mot ny opplæringslov. Vi mener det er avgjørende at opplæringskontorene defineres i opplæringsloven med et opplæringsansvar og som en kontraktspart på lærekontrakten.

Jeg har alltid sagt at faren for å bli tatt når noen gjør noe ulovlig, må være tilstede. Det har ikke vært tilfelle på Vestlandet i lange tider. Derfor har vi fått de tilstandene vi har. Nå håper jeg at Fair Play Bygg kan bidra til at både publikum og byggenæringen ser at det er større sjanse for å bli tatt for ulovligheter.

– Inge Bauge, Byggmestrenes Servicekontor AS

Nå er Bergens håndverkere positive og avventende. Det er viktig at Fair Play Bygg virker etter hensikten på Vestlandet, som er å ta de useriøse aktørene. Ikke seriøse bedrifter som mangler en fotlist. Det er dessverre mer enn nok av store og useriøse aktører på Vestlandet som ikke burde være her, så våre medlemmer håper at innsatsen settes raskt inn mot disse.

– Arild Kolltveit, Styreleder i Bygningsgruppen

Bærekraftsmål