Kommunikasjon og synliggjøring

Vår viktigste oppgave er å formidle medlemmenes behov til offentligheten. I den kommunikasjonen benytter vi alle typer tilgjengelige media. Det gir sakene høy synlighet, og i 2021 var Bergen Næringsråd omtalt i 484 artikler.


Pandemien har medført at vi gjennom 2020 og 2021 har bygget opp betydelig digital kompetanse, både for deler av vår møteaktivitet, og i vår kommunikasjon med medlemmer, media og politikere. Bergen Næringsråds kommunikasjonskanaler består nå av digitale møter med medlemmer og eksterne aktører, TV-sendinger via Facebook, artikler på egne nettsider, publikasjoner og nyhetsbrev. Det har vært stort behov for å overvåke pandemien og dens virkninger på bedriftene våre, og vi har i 2021 produsert 134 artikler og intervjuer på egen nettside.

Vi kommuniserer i tillegg aktivt på Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Linkedin, Vimeo og Flickr. De to siste årene har møtene med våre ekspertgrupper i stor grad skjedd via Teams, og vi har derfor fått økt aktivitet og deltakelse sammenlignet med før pandemien. Dette gjelder også kontakten direkte til politisk nivå, som har vært mer omfattende enn noen gang.

Antall følgere i sosiale medier har økt jevnt og medført økende engasjement og toveis kommunikasjon. Vi har nå 14 041 følgere på Facebook og 4 004 på Twitter.

Egenproduserte filmer er i dag en viktig del av vår eksterne kommunikasjon. Vi får politikere i tale, vi lager reportasjer fra medlemmers virksomhet og utfordringer, og vi promoterer fysiske og digitale arrangementer. I 2021 har vi produsert filmer om energi, samferdsel, likestilling, byutvikling og flerkulturelt arbeid. Filmbruk gir oss større rekkevidde, og vi ser at mange av våre saker blir lagt merke til over hele Norge.

Kartlegginger er en svært viktig kanal for å fange opp aktiviteten og behovene i vår medlemsmasse. Bergen Næringsråd gjør regelmessige kartlegginger av økonomisk utvikling og betydningen av samferdselstiltak. Vi har også benyttet kartleggingene til å undersøke hvordan bedriftene stiller seg til ulike statlige krisetiltak, restriksjoner og endringer av rammevilkår under pandemien.

Det bør også nevnes at vi gjennom kartlegginger i 2021 har dokumentert betydningen av Finansbyen Bergen. Vi kartla i tillegg verdiskapingen og kompetansen knyttet til byens strategiske rådgivere gjennom rapporten De viktige hjelperne 2021.

Vi er #konge på sosiale medier!

LinkedIn
Vimeo
Flickr
Instagram
Snapchat