Finans

Gruppemedlemmer

Erik M. Throndsen (Ekspertgruppeleder fra 2. kvartal 2021)

Regiondirektør, SpareBank 1 SR-Bank

Katrine Trovik (Ekspertgruppeleder 1. kvartal 2021)

Selvstendig næringsdrivende

Frank Johannessen

Konserndirektør CFO, Sparebanken Vest

Marianne Wik Sætre

Regionbanksjef SME Vestlandet / Plassjef Bergen, DNB

Lisbet Nærø

Adm. direktør, Fana Sparebank

Nina Remøy Wiik

Head of Business Banking, Nordea

Tor Sydnes

Investeringsdirektør, Gabler

Marita Haugen

Managing director, Nordea Investment Management

Svein Rune Jordheim

Leder, DNB Markets

Magny Øvrebø

Adm. direktør, Holbergfondene

Daniel Rygg

Investeringsdirektør, Argentum

Maria Helsengreen

Partner og daglig leder, EY

Stine Sofie Grindheim

CEO, Dealflow

Kristian Hartvedt Knudsen

Banksjef, Handelsbanken

Tone Hjulstad

Direktør industri, Tryg

Carsten Gero Bienz

Førsteamanuensis, NHH

Eirik Fausa

Regiondirektør, Danske Bank

Anri Håvard Hebib (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Finans

Årsrapport

Bergen er den raskest voksende finansbyen i Norge og er i 2021 blitt døpt til fintechhovedstaden. Det viser kartleggingen av Finansbyen Bergen som var den viktigste saken for gruppen i 2021. Vår viktigste oppgave de neste årene blir å ta ut styrkene og utfordringene fra rapporten, og bidra til å løfte og styrke finansbransjen ytterligere. En bransje som har gjort det svært godt gjennom hele pandemien.

Det er brukt mye tid på kartleggingen av Finansbyen Bergen. Den var sist gjennomført i 2015, og det har vært et ønske lenge å lage en ny kartlegging. Den har fått mye omtale i media, og er blitt en «snakkis» i finansmiljøet i Bergen. Både medlemmer og ikke medlemmer har begynt å bruke fintech-hovedstaden som et begrep, og det er en sterk felles forståelse av hva det innebærer og hvordan man kan utvikle det videre. Dette er noe ekspertgruppen også vil jobbe med i 2022.

For tredje året på rad har gruppen sammen med NHH kartlagt bærekraftstatus i finansbransjen på Vestlandet gjennom faget Sustainable Finance. Rekordstor påmelding gjorde at vi i år også fikk med oss Næringsforeningen i Trondheim. 42 virksomheter deltok. Rapporten skal presenteres i et møte på vårparten i 2022.

Gruppen har også vært opptatt av lokaliseringen av Giek/Eksportkreditt. Det har vært jevnlig oppdateringer på status. Fremover vil også EU sin taksonomi være et viktig rammeverk for finansbransjen, som er et av de viktigste organene for å utøve taksonomien.

Det er svært gledelig å se at veksten i Finansbransjen i Bergen fortsetter. Samspillet mellom etablerte aktører og de mange spennende nye Fintechselskapene skjerper og stimulerer Finansbyen Bergen.

– Erik Throndsen, ekspertgruppeleder

Vår strategi

Kompetanse og nettverk

 • Sikre mangfold og kompetanse i Finansbyen Bergen. Både ved å tiltrekke seg og beholde unge talenter, men også utvikle og beholde toppjobber
 • Styrke internasjonaliseringen av Finansbyen Bergen
 • Samarbeide og bygge nettverk med ulike næringer og institusjoner for å synliggjøre finansmiljøet i Bergensregionen. Eksempelvis være en bidragsyter i arbeidet med å løfte havregionen Bergen, i samarbeid med andre ressursgrupper, klynger og fellesprosjekt

Bærekraft

 • Ta en posisjon som bærekraftregionen innen finans ved å være helt i front på regionspesifikke ESG-problemstillinger
 • Bidra med informasjon og samarbeid rundt EUs taksonomi, ved å legge til rette for skolering og samarbeidsfora hvor man deler erfaringer på tvers av ulike bransjer

Vekst i Finansbyen Bergen

 • Sikre gode rammebetingelser for bransjen
 • Øke bevisstgjøringen rundt behovet for kapital til vekstselskaper i Bergensregionen
 • Involvere og samarbeide med nye finansaktører og utfordrere i Bergensregionen
 • Jobbe for effektive prosesser mellom virkemiddelapparatet og næringslivet, og særlig følge endringer av virkemiddelapparatet

Viktigste saker i 2021 har vært

 • Kartlegging av Finansbyen Bergen
 • Løfte frem fintech-hovedstaden, blant annet med å arrangere Finansbyen Bergen som ble en stor suksess, og å ha fellesmøte med Finance Innovation og ressursgruppe Digitalisering
 • Oppfølging av lokalisering av Giek/Eksportkreditt til Vestlandet Prosjekt med NHH – Sustainable Finance kartlegging for tredje året på rad – Bærekraftstatus hos NHH
 • Oppfølging av lokalisering av GIEK/Eksportkreditt

Andre saker det er jobbet med

 • Ny strategi for gruppen som en del av Bergen Næringsråd sin strategiprosess
 • Endring av regnskapsføringen av forvaltningshonorar for alle livselskaper og pensjonskasser
 • Oppdateringer på taksonomien
 • Møter og dialog med NCE Finance Innovation
 • Arrangert møte med Sentralbanksjef, Øystein Olsen. Frokostmøte og lukket møte med styret/ekspertgruppen
 • Oppfølging av «Norge mot 2025», blant annet med møter og sendinger
 • Arrangert Vestland på Børs og Finansielle utsikter
 • Møte med TerraVera om mulige framtidige samarbeid

Fokusområder i 2022

 • Hvordan man kan internasjonalisere finansbransjen i Bergen
  • Møte med Internasjonal-gruppen
  • Antall engelsk språklige arbeidsplasser i Bergen
  • Virkemiddelapparat
 • Få studenter og unge tettere på finansbransjen i Bergen
  • Vise bredden i Bergen
  • Mentor/masteroppgaver
  • Plattform for studenter for oppgaveskriving og sommerjobber
  • Samarbeid med Young Finance og NHH/BI
 • Ta taksonomien ned på et praktisk nivå
  • Møteserie
  • Kunnskapsdeling
  • Rundebordsworkshops
 • Bevissthet og oversikt rundt vekstkapital og kapitaltilgang
  • Oppdatert oversikt over nye aktører som kan gi kapital
  • En statusoppdatering på kapitaltilgangsutvalget sin rapport. Fire år senere: hvor står vi nå?
 • Løfte frem nye elementer av Finansbyen Bergen i media, møter etc.
 • Tett samarbeid med ulike aktører om Fintechhovedstaden Bergen

Bærekraftsmål