1. Hjem
  2. /
  3. Ekspertgrupper

Om våre ekspertgrupper

EKSPERTGRUPPER GIR VIKTIGE INNSPILL

Våre 16 ekspertgrupper er i alfabetisk rekkefølge: BergenUP, Bygningsgruppen i Bergen, Byutvikling, Digitalisering, Energi, Finans, Handel og service, Helse, Internasjonal, Kultur og opplevelser, Mangfold og inkludering, Marin, Sirkulær økonomi, Student, Strategisk rådgivning og Transport.

Ekspertgruppene gir innspill og bidrar med avgjørende kunnskap og erfaring. Bergen Næringsråd er helt avhengig av det kontinuerlige, gode arbeidet som gjøres, slik at vi til enhver tid prioriterer de rette sakene og problemstillingene. Ekspertgruppene består av svært kompetente næringslivsledere og kapasiteter fra ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater.

Den digitale arbeidsformen fra 2020 er videreført. Også i 2021 erfarte vi at dette er en effektiv møteform, med et høyere oppmøte enn tidligere. Det er naturlig å tro at ekspertgruppene fremover vil møtes både på digitale flater og i fysiske møter. Aktiviteten har vært god, og ekspertgruppene har gitt vesentlige bidrag til den omfattende strategiprosessen. På Bergen Næringsråds hjemmeside er de ulike gruppenes arbeid og prioriteringer nærmere beskrevet.

Les mer om hver gruppe via menyen til høyre.