Energi

Gruppemedlemmer

Mads Arild Eidem (Ekspertgruppeleder)

Plassjef for DNV i Bergen

Mona Riis

Manager Operation & Maintenance, Equinor

Geir Bjørkeli

CEO, Corvus Energy

Benedicte Staalesen Nilsen

Leder samfunnskontakt, BKK

Owe Hagesæther

Daglig leder, GCE Ocean Technology

Erik Erdal

Senior Vice President, Aker Solutions

Kristin Guldbrandsen Frøysa

Energidirektør, Universitetet i Bergen

Gunn Vik

Regional Director Shipyards, NORWEP

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Daglig leder, Norsk Klimastiftelse

Nils Ottar Antonsen

Leder Institutt for marin- og maskinfag, Høgskolen på Vestlandet

Ingrid Hitland

Adm. direktør, BiR Avfallsenergi AS

Aina Margrethe Berg

Konserndirektør Energi, NORCE

Herlaug Louise Fyhn

Kundeansvarlig Fornybar, DNB

Stian Madsen

Direktør for samfunns- og myndighetskontakt, Fjordkraft

Andreas Fjellbirkeland

Global Sales Manager, OneSubsea

Kjetil Trovik Midthun

Daglig leder, Greensight

Arne Thorsen Kolle

Kommersiell sjef, Technology Centre Mongstad (TCM)

Yngve Aabø

Daglig leder, Aabø Power Consulting

Dag T. Breistein

Partner, Idevekst

Ronny Haufe

CEO, CCB Energy Holding

Johannes Magnus (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Energi

Årsrapport

EK Energi har aktører innen petroleum og fornybar. Medlemmene i gruppen representerer de største og mest toneangivende energiaktørene i regionen som alle arbeider med grønn energiomstilling.

Våre mål for 2021

 • Styrke kompetanseoverføringen mellom energiaktørene i regionen.
 • Etablere gode rammevilkår og strømforsyning til for offshore- og landindustri.
 • Aktiv pådriver for grønn transformasjon og omstilling.
 • Mål om å øke andelen eksport av kompetanse/energiteknologi innen energisektoren.

Viktige saker i 2021

Ekspertgruppen har utpekt kraftsituasjonen i regionen som en hovedprioritet og jobbet aktivt for å fremme behovet for bedre overføringskapasitet i strømnettet til Bergensregionen. I tillegg har gruppen levert innspill og synspunkter til Solberg-regjeringens energimelding og ny oljeskatt. Tiltak gruppen har gjennomført:

 • Høringsinnspill til energimeldingen.
 • Innspillsmøte om energimeldingen med statssekretær i Olje- og energidepartementet 16/3.
 • Dialogmøte med Statnetts konsernsjef om nettkapasiteten i Bergensregionen 20/05.
 • Innspill til Strømnettutvalget (Nakstadutvalget). Deltatt i høringsmøte 24/11.
 • Kronikker, bl.a. i Dagens Næringsliv:
 • Innlegg av Ekspertgruppens leder under Fornybarkonferansen i panel med (daværende) Olje og energiminister, Tina Bru og energipolitisk talsperson i Ap, Espen Barth Eide.
 • Gjennomført flere BN-live-sendinger om temaet.
 • Høringsuttalelse til forslaget til ny oljeskatt.

Ekspertgruppen har samhandlet tiltak for å sikre at forskningsinstitusjonene i Bergen blir tildelt 15 millioner kroner til etablering av FME – Forskningssentre for miljøvennlig energi for hydrogen. Tildelingen vil skje ila. 2022.

Ekspertgruppe Energi har vært med å utvikle undervisningsprogrammet «Energilandet» for ungdomskoler i Bergensregionen.I 2021 har det ikke vært besøk på skoler som følge av pandemien, men det har vært to møter med skolerådgivere.  Koronapausen er ellers brukt til å lage et digitalt undervisningsopplegg som skal rulles ut våre 2022.

Bærekraftsmål