Student

Gruppemedlemmer

Mathias Sagevik (Ekspertgruppeleder)

Springbrettet, UiB

Amalie Johnsen Lunde

Styreleder, Sammen

Iver Johan Hexeberg

Næringslivsutvalget, Handelshøyskolen BI Bergen

Anna Medøe Tamuly

Leder Juristforeningen, UiB

Thomas Helland Hansen

Leder Studentparlamentet, UiB

Helena Haldorsen

Leder, Velferdstinget Vest

Jakop Kjellstad

Kulturstyret, UiB

Christine Civetta Yokota Vigerust

Leder Karrieredagen, Høgskulen på Vestlandet

Henrik Hurlen

Head of Corporate Relations, Norges Handelshøyskoles Studentforening

Iver N. Belle-Ramos (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Student

Årsrapport

Ekspertgruppe Student skal knytte næringslivet tettere til studentene ved å synliggjøre de spennende arbeidsmulighetene i regionen. Ekspertgruppen består av studentledere fra de største høyere utdanningsinstitusjonene i bergensområdet.

Det er i dag 35 000 studenter i Bergen. Det gir betydelige økonomiske, sosiale og kulturelle ringvirkninger, og utgjør en stor mulighet for lokalt næringsliv til å tiltrekke og beholde ettertraktet kompetanse.

Svært få studenter blir værende i Bergen etter studiene på grunn av næringslivet

– Mathias Sagevik, ekspertgruppeleder og jusstudent ved Universitetet i Bergen

Viktigste saker i 2021 har vært

 • Øke antall praksisplasser, sommerjobber og traineestillinger i næringslivet
 • Kartlegging av studenters økonomi og bosituasjon
 • Bidra til å øke engasjement i studentorganisasjonene som følge av koronafrafall
 • Innspillsmøte med rådgivingsbransjen for å utfordre bransjen til å få frem de lokale arbeidsmulighetene på karrieremesser og ikke bare mulighetene i Oslo

Fokusområder i 2022

 • Øke antall praksisplasser, sommerjobber og traineestillinger i næringslivet
 • Kartlegging av de mest attraktive arbeidsgiverne i regionen
 • Synliggjøre ringvirkningene av studiebyen Bergen
 • Få frem de spennende arbeidsmulighetene i regionen

Bærekraftsmål