Næringspolitikk

Bergen Næringsråds viktigste oppgave er å sikre våre medlemmer forutsigbare og gode rammevilkår. Vi er en pådriver for å få medlemmenes saker på dagsordenen i det politiske ordskiftet i Bergen, på Vestlandet og i Norge. Våre saker prioriteres i dialog og samspill med medlemmene, der interessene fremmes til næringsrådet gjennom:

  • Innspill fra våre 16 ekspertgrupper
  • Jevnlige medlemsundersøkelser
  • Medlemsbesøk, eller direkte innspill fra medlemmer
  • Våre medlemsmøter
  • Saker som oppstår som en følge av politiske føringer
    i kommune, fylke og stat
  • Strategiske valg fra styret

Med utgangspunkt i dette, besluttes det hvilke saker som fremmes i det offentlige ordskiftet eller direkte mot beslutningstakere.

Næringspolitiske toppsaker

Meny