Helse

Gruppemedlemmer

Kjerstin Fyllingen (Ekspertgruppeleder)

Adm. direktør, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Alf Henrik Andreassen

Avdelingsdirektør, Haukeland universitetssjukehus

Ingrid Beyer

Head of investor relations and business development, Hadean Ventures

Endre Valdersnes

Leder forretningsutvikling, Atea Norge

Margrete Birkeland

Daglig leder, Sans Bergen

Kjell A. Wolff

Kommunaldirektør for helse og omsorg, Bergen kommune

Camilla Lindelid Strand

CBO, Youwell

Lene Lunde

Direktør Helse, Deloitte

Helge Ræder

Visedekan innovasjon, medisinsk fakultet UiB

Torleif Markussen Lunde

CEO, Eitri Medical Incubator

Monica Wammen Nortvedt

Prodekan, Høgskulen på Vestlandet

Espen Rostrup

Leder forskningsbasert innovasjon, VIS

Tone Skår

Avdelingsleder, Norwegian Smart Care Cluster

Borghild Marie Midttun Skadal

Salgssjef Helse, Norengros Helse

Kjersti Eide Drivenes

Kommersiell leder Helse, Tryg Norge

Sverre Simen Hov (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Helse

Årsrapport

Den norske helse- og omsorgstjenesten må løse mange utfordringer de neste årene. For å skape bedre og smartere tjenester, må helsevesenet og næringslivet samarbeide tett.

«Den offentlige helse- og omsorgstjenesten kan ha mye å tjene på et bedre samarbeid med næringslivet og dra nytte av innovasjonskraften, kompetansen og ressursene som finnes i norske bedrifter.» (Helsenæringen, Meld.St. 18, 2018-2019).

Ekspertgruppen vil arbeide i samsvar med helsenæringsmeldingen og bidra til at potensialet for samarbeid mellom offentlige og private aktører realiseres i Bergensregionen. Vårt arbeid skal alltid ta utgangspunkt i følgende spørsmål: «Hvordan kan vi løse brukernes behov best mulig?».

Bergensregionen har store muligheter for å gjøre helsenæringen til en betydelig eksportnæring. Det skal ekspertgruppen jobbe med å legge til rette for. Vekstpotensial kan forløses ved å ta i bruk bedre teknologi og oppmuntre til innovasjon og gründervirksomhet i tett samarbeid mellom offentlige og private aktører.

– Kjerstin Fyllingen, ekspertgruppeleder

Våre mål

Ekspertgruppe Helse skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, helsevesen, forskning og utdanning. Gjennom vårt arbeid skal vi bidra til at helsenæringen får gode vekstvilkår i Bergensregionen. Vår visjon er «Sammen for smartere helse- og omsorgstjenester!» For å lykkes med dette, har vi satt oss følgende mål:

 • Vi skal skape og delta i tverrfaglige samarbeidsprosjekter.
 • Vi skal bidra til å dekke helsevesenets kompetansebehov.
 • Vi skal stimulere til flere innovative partnerskap.
 • Vi skal øke helsenæringens deltakelse i helseklynger og på andre arenaer.

Ekspertgruppens medlemmer er delt inn i arbeidsgrupper som jobber med å konkretisere disse fokusområdene.

Viktigste saker i 2021 har vært

 • Samarbeid rundt etablering av helseinkubatoren Eitri. Fokusområde: Innovasjon og kommersialisering av forskning med plass til både forskere, studenter, investorer og næringsliv.
 • Frokostmøte om «Omstilling i helse» på Eitri i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster med deltakelse fra flere relevante aktører, deriblant helsebyråden og utvalgsleder for helse og sosial.
 • Presentasjon av Medzys, som har utviklet et banebrytende hjelpemiddel som lindrer rastløse ben. I januar ble det inngått innovasjonskontrakt med Bergen kommune.
 • Demonstrasjon av VR-rommet på Energisenteret, som ble åpnet i februar 2020 og er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og Helse Vest IKT. I VR-rommet brukes Virtual Reality til å behandle barn og unge som blant annet lider av angst og psykose.
 • Presentasjon av den ideelle organisasjonen «Bo Hjemme Lenge», som arrangerer fysiske møteplasser for kunnskap og erfaringsdeling om tjenester og produkter i et samarbeid med offentlig og privat sektor, stiftelser og ideelle organisasjoner.
 • Bidrag til faglig innhold på «Innovasjonsuken OPP» og «Alrekdagene», der Kari Øritsland på vegne av Bergen Næringsråd ledet debatt om samarbeid mellom næring og akademia for en bærekraftig helsesektor.
 • Kronikk i Bergens Tidende oktober.
 • Utarbeidet kartlegging av offentlig-privat samarbeid i helsenæringen i Bergensregionen 2019-2021.
 • Dialogmøte med Lubna Jaffery (Ap) – som representanter Stortingets helse- og omsorgskomité – for å løfte saker og legge grunnlaget for fremtidige møter med helsepolitikere på Stortinget og i regjeringen.

Samarbeid med Helse Vest, Bergen kommune, VIS, Høgskulen på Vestlandet, Norwegian Smart Care Cluster og Alrek Helseklynge om møteserien TekPRAT.

Fokusområder i 2022

 • Profilere helheten rundt helseklyngen i Bergen – vise omfanget og skape kunnskap lokalt i Bergens befolkning. Lage en kartlegging om omfanget, ringvirkninger, potensialet, anbefalinger etc.
 • Vurdere mentor- og traineesamarbeid mellom helsevirksomheter og øvrig næringsliv i samarbeid med ekspertgruppe Student.
 • Oppstart av UiB-studiet «Fleksibel videreutdanning i digitalisering for helsesektoren» og gå i dialog med utdanningsinstitusjon om å etablere en executive utdanning innen helse og innovasjon.
 • Videreutvikle samarbeid om arrangementer og fremming av kultur / treffpunkt for offentlig-privat samarbeid med Eitri (herunder Helse Bergen, UiB og VIS), Alrek Helseklynge (herunder HVL, UiB og Kunnskapskommunene) og næringsklyngen NSCC avd Vestland (herunder VIS).
 • Legge til rette for tettere kontakt med blant annet Stortingets helse- og omsorgskomité.
 • Samarbeide med flere av Bergen Næringsråds ekspertgrupper.

Bærekraftsmål