Mangfold og inkludering

Gruppemedlemmer

Vasan Singaravel (Ekspertgruppeleder)

Avdelingsleder, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Anders Nyland

CEO, Visit Bergen

Tone Polden Lunde

Diversity Manager, TechnipFMC

Irene Kinunda

Artist, skribent og samfunnsdebattant

Anne-Marit Presterud

Direktør Etat for inkludering, Bergen kommune

Christine Flataker Johannessen

Adm. direktør, Tide buss

Jan-Olav-Langeland

Adm. direktør, Salmon Group

Kathleen O. Mathisen

Global Direktør HR og Internkommunikasjon, Grieg Seafood ASA

Leila Rossow

Grunnlegger, Papillion

Bjarte Hysing-Olsen

Assisterende fylkesdirektør, NAV Vestland

Maria Rosabelle Williams

Eiendomssjef, Entra AS

Iver N. Belle-Ramos (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Mangfold og inkludering

Årsrapport

Bergen skal være en foregangsby for mangfold og inkludering. Næringslivet skal stå i spissen ved å vise at mangfold er bra for bunnlinjen og samfunnet.

Vi skal bane vei igjennom å løfte frem bedrifter og enkeltpersoner som viser mulighetene i mangfold og inkludering.

– Vasan Singaravel, ekspertgruppeleder og avdelingsleder ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

Ekspertgruppen avholder årlig medlemsmøter, karrieremesse med utdeling av inkluderingspris og talentprogram for å få frem mulighetene.

Viktigste saker i 2021

 • Initiativtaker til ny inkluderingspris
 • Videreutvikling av Bergen Opportunity, inkludert oppstart av Bergen Opportunity Alumni, og oppstart av kull 3.
 • Støttet opp om oppstarten av Opportunity i andre deler av landet, som Stavanger Opportunity og Trondheim Opportunity.
 • Internasjonalt karrieretorg utsatt.
 • Markering av verdensdagen for psykisk helse

Fokusområder i 2022

 • Fremme verdien av mangfold og inkludering.
 • Bidra til tilgang på kompetent arbeidskraft.
 • Få frem flere rollemodeller med innvandrerbakgrunn, og sikre finansiering for videreutvikling av mentor- og lederutviklingsprogrammet, Bergen Opportunity, i tre nye år.
 • Gjennomføring av første Internasjonalt karrieretorg etter pandemien med utdeling av «Mulighetsprisen».
 • Oppfølging av kommunens rapport om strukturell diskriminering i bolig, helse og arbeid.
 • Markering av verdensdagen for psykisk helse

Bærekraftsmål