Strategisk rådgivning

Gruppemedlemmer

Merete Skage (Ekspertgruppeleder)

Partner, EY

Anfinn Fardal

Partner, KPMG

Nina Sandnes

Partner, Kluge

Jan Brudvik

Partner, Advokatfirmaet Thommessen

Camilla Madsen

Partner, Harris

Jon-Osvald Harila

Partner, Deloitte

Heidi Skuterud

COO, Wikborg Rein

Torkel Hope

Partner, Schjødt

Kristine Hesjedal Twomey

Partner, PwC

Harald Alfsen

Advokat/Managing Partner, Stiegler Advokatfirma AS

Jan Petter Abelsen

Partner, Karabin

Stine Monica Fjeldstad (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Strategisk rådgivning

Årsrapport

Ekspertgruppe Strategisk rådgivning består av beslutningstakere i advokat, konsulent og revisjonsbransjen. Denne næringen skal være en drivkraft for omstilling og endring i næringslivet. Ressursgruppen styrker de tjenesteytende næringene i regionen ved å jobbe med rammevilkår, synliggjøring, kompetanse og kunnskapsutveksling.

Ekspertgruppen har brukt mye ressurser i 2021 for å gjennomføre en kartlegging av bransjen og få laget rapporten «De viktige hjelperne». Rapporten fikk god synliggjøring både i bransjen og i media. Kartleggingen viste at bransjen har hatt en enorm vekst i de siste årene med dobbelt så mange strategiske rådgivere i 2020 som i 2014, og en 2,5 ganger omsetningsvekst til over 4,2 milliarder kroner. Med andre ord er dette en viktig bransje i Bergen.

Vår strategi er

 • Sikre mangfold i bransjen, og særlig i ledende posisjoner, gjennom blant annet mentorprogrammer.
 • Påvirke og bidra til positiv næringsutvikling for Bergensområdet og Vestlandet gjennom å fasilitere endringsprosesser i både privat og offentlig sektor
 • Bidra til en infrastruktur som synliggjør, beholder, importerer og eksporterer kunnskap som utvikler regionen

Når det regionale partnerskapet skal utvikle felles kunnskapsgrunnlag og felles ståsted for ønsket utvikling i regionen vår, så er samarbeid med sterke rådgiver- og konsulentmiljøer svært viktig. Kunnskap om lokal og regional næringsliv, våre sterke verdikjeder og våre fortrinn er sentralt i dette arbeidet, samtidig som man må kunne trekke veksler på nasjonale og internasjonale ressurser. Arbeidet vårt med Vestlandssenarioet 2020 illustrerer på en god måte styrken i et slikt samarbeid, og at vi har de fremste miljøene i landet lokalisert hos oss.

– Bård Sandal, Fylkesdirektør Innovasjon og Næringsutvikling, Vestland Fylkeskommune

Vi tilbyr mye mer enn bare generisk rådgivingskompetanse. Det handler i stor grad om å tilby den beste spisskompetansen, om det er innen en bransje, et felt eller område. Ansatte hos oss har spisskompetanse på næringer og bransjer, og vi er anerkjent for den kompetansen som finnes på huset. Det handler om å finne de beste hodene og folkene, og sette de sammen med kundene for å løse ulike problemstillinger. Slik skaper vi verdier for kundene våre.

– Jon-Osvald Harila, partner i Deloitte

Viktigste saker i 2021 har vært

 • Gjennomført kartleggingen «De viktige hjelperne»
 • Jobbet for økt mangfold i bransjen, med særlig vekt på å øke kvinneandelen i ledende posisjoner.
 • Fullført kull tre i mentorprogrammet for kvinnelige strategiske rådgivere, og med det har nærmere 100 mentorer og menteer vært en del av dette viktige mangfoldstiltaket.

Fokusområder i 2022

 • Bruke kartleggingen «De viktige hjelperne» til å videreutvikle gruppens strategi og finne nye fokusområder
 • Starte fjerde kull i mentorprogrammet i februar 2022 med 15 menteer og 15 mentorer fra bransjen. Mentorprogrammet inneholder seks faglige samlinger og minst seks mentorsamtaler i løpet av et år
 • Økt samarbeid med andre ekspertgrupper i Bergen Næringsråd

Vår bransje er en tradisjonell bransje, men fremtiden vil kreve at vi hele tiden er i endring. Da er det viktig med rett kompetanse, profesjonalisering i alle ledd og fokus på mangfold. Fokuset på bærekraft bare øker og det grønne skifte på Vestlandet gir mange muligheter for oss fremover.

– Heidi Skuterud, Director of People & Culture i Wikborg Rein

Bærekraftsmål