Digitalisering

Gruppemedlemmer

Inge Ådland (Ekspertgruppeleder)

Director of Tecnhology Strategy & Transformation, Deloitte

Erik Samsonsen

Direktør Bergen, Atea

Anne Hasselgreen

Regionleder, Bouvet

Petter Ole Jakobsen

CTO, Vizrt

Tor-Erik Stakset

Evry

Gina Viviann Gjerme

Regiondirektør, Capgemini

Fredrik Manne

Professor og utdanningsleder ved Institutt for informatikk, UiB

Tarjei Heggernes

Førstelektor, BI

Stine Neteland

Daglig leder, Stacc X

Rolf Wangsholm

Partner / leder, Advisory Bergen

Kristin Fanebust Hetland

Instituttleder, Høgskulen på Vestlandet

Frode Myrdal

Partner, PwC

Idun Storm

Leder for rådgivning, KnowIT Experience

Anri Håvard Hebib (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Digitalisering

Årsrapport

2021 har vært et år preget av at vi alle har fortsatt på den digitale utviklingen som følge av koronapandemien. Ressursgruppen har hatt høy aktivitet og vært aktiv både næringspolitisk og på å heve den digitale kompetansen i næringslivet. Digitaliseringsskolen 2.0 ble omsider sluttført, og Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland valgte å møte gruppen ikke bare én gang, men to ganger. Både digitalt og fysisk.

Tidlig i 2021 var det viktig å gjennomføre Digitaliseringsskolen 2.0. Grunnet pandemien har det dessverre gått lang tid mellom samlingene. Det gjorde også at vi har valgt å vente med å starte Digitaliseringsskolen 3.0 til vi får et normalisert samfunn, og hvor vi får kartlagt behovet i næringslivet.

Det er brukt mye tid på å se på «data som ressurs» etter at Digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, presenterte en fersk rapport for ressursgruppen digitalt. Rapporten så på de store mulighetene data kan ha for næringslivet i fremtiden. Noen uker senere besøkte ministeren i Bergen, hvor hun sammen med ressursgruppen var en hel dag og besøkte ulike virksomheter i Bergen som har kommet langt på teknologiutvikling. Hele dagen ble fasilitert av ressursgruppen.

Som i 2020 ble en kartlegging av «den nye arbeidsdagen» utarbeidet av professor Eirik Wilberg på BI, på vegne av ressursgruppen. Den så på om hvor «trette» næringslivet var av covid-restriksjoner, og hvor langt man har kommet på digitalisering, innovasjon og digital modenhet. Rapporten viste en betydelig større digital tretthet i 2021 sammenlignet med de første månedene av pandemien i 2020.

I tillegg har gruppen hatt et fellesmøte med ressursgruppe Finans og Finance Innovation for å se på mulige samarbeid, og man ble enige om å treffes igjen i løpet av 2022.

Det er også gjennomført en større strategiprosess og en større omstrukturering av gruppen. I 2022 vil gruppen i større grad bestå av teknologiutviklingsselskap.

Teknologiutviklingen gir oss stadig nye muligheter, og vi trenger kompetente ressurser for å bruke disse mulighetene til å skape vekst og nye forretningsmuligheter. Men det er stor ressursknapphet, og den er dessverre økende. Derfor er halvparten av våre mål knyttet til denne utfordringen. Vi må beholde og tiltrekke oss den fremste teknologiske kompetansen for å kunne lykkes.

Det er fantastisk inspirerende å få lov til å jobbe sammen med næringslivet på Vestlandet. Et næringsliv, som posisjonerer seg for det grønne skifte, tør å tenke nytt og stort. I tillegg har vi aktive næringsklynger og et meget godt samarbeid på tvers av ulike bransjer og med akademia, noe som jeg mener et stort konkurransefortrinn for virksomhetene på Vestlandet.

– Inge Ådland, ekspertgruppeleder

Våre mål

 • å tiltrekke og beholde digital kompetanse i regionen – også internasjonal kompetanse
 • å tette kompetansegapet i næringslivet, ved å identifisere og fylle kompetansegapet med forskjellige tiltak og aktiviteter slik som Digitaliseringsskolen
 • å knytte akademia og næringslivet sterkere sammen ved at forskere og næringslivet kan utvikle gode og relevante undervisningscase og/eller oppdragsforskning
 • å sikre relevante kandidater fra utdanningsløpet ved å blant annet koble studentene tettere på næringslivet gjennom oppgaver og praksisplasser, og synliggjøre bransjen for studentene
 • å synliggjøre konkurransefortrinnet med å ta i bruk ny teknologi i næringslivet
 • å bidra positivt inn til digitaliseringsløftet for SMB bedrifter
 • å løfte frem og kartlegge «Den nye normalen» – hvordan arbeidssituasjonen vil være post-covid 19 i forhold til bruk av digitale verktøy, kontorer, møteplasser, samhandling osv.
 • å løfte frem samarbeidsplattformer på tvers, eksempelvis ved å dra ut klyngesynergier

Viktigste saker i 2021 har vært

 • Utvikle ny strategi og omorganisering av ressursgruppen
 • Kartlegge den nye arbeidshverdagen
 • Møte med Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland om data som ressurs
 • Bergensbesøk av Digitaliseringsministeren med bedriftsbesøk av virksomheter som har kommet langt på teknologiutvikling
 • Data som ressurs – møte med Bergen kommune om mulige samarbeid
 • Sluttføre Digitaliseringsskolen 2.0

Andre saker det er jobbet med

 • Fellesmøte med Ressursgruppe Finans og NCE Finance Innovation om mulige samarbeid
 • Webinar om datasikkerhet
 • Møter med UiB for å få flere unge inn i arbeidslivet med bruk av oppgaveskriving
 • Mulig fellesprosjekt med RG Byutvikling på bruk av data

Fokusområder i 2022

 • Øke digital kompetanse i styrer
 • Tiltrekke og beholde digital kompetanse i regionen – også internasjonal kompetanse og nåværende studenter
 • Digitaliseringsløft for SMB-bedrifter i regionen

Bærekraftsmål