Møtearena

Bergen Næringsråds Møtearena er regionens største og viktigste møteplass for næringslivet. Her deles kunnskap som bidrar til å øke virksomheters og enkeltpersoners kompetanse. Nye muligheter oppstår når det bygges nettverk, og viktige næringspolitiske saker settes på dagsordenen. Her knyttes viktig kontakt mellom politikk, forvaltning, forskning, høyere utdanning og næringsliv til regionens beste.


Møtearenaen ble i 2021 sterkt påvirket av covid-19. Rask digital omstilling, styrking av intern kompetanse og etableringen av et eget studio har bidratt til at vi nå har en hybrid møtearena som tillater raske skift mellom fysiske og digitale arrangementer. BN Live er samlebetegnelsen og vignetten vi bruker på våre direktesendte TV-sendinger. Der kan vi på svært kort varsel dele analyser og kommentarer om aktuelle temaer. BN Live hadde blant annet egne valgsendinger med partienes toppkandidater før stortingsvalget og en rekke sendinger i forbindelse med Årskonferansen.

Gjennom hele året har Møtearenaen fulgt opp de til enhver tid gjeldende lokale og nasjonale smitteverntiltakene. Som en konsekvens måtte flere planlagte arrangementer i 2021 enten utsettes, tilpasses eller avlyses. Årskonferansen og Årsmiddagen kunne avvikles fysisk i Grieghallen den 19. november. Årskonferansens tema var Ledelse i handlingens tiår. Her løftet vi frem visjonære ledere og virksomheter som inspirerer til handling og medansvar for våre felles utfordringer. Årsmiddagen er den mest tradisjonsrike møteplassen i Bergen, der ledere fra næringsliv, politikk og akademia møtes til et sagnomsust, historisk bergensk tablå. Årsmiddagens meny, sanger, taler og skåler har stort sett vært uendret siden første gang i 1845.

I 2021 ble det gjennomført i alt 126 arrangementer. 85 av disse var digitale møter, fordelt på 46 webinarer og 39 BN Live-sendinger. Oppslutningen har vært svært god. BN Live nådde i gjennomsnitt nær 3000 personer. Totalt nådde BN Live over 100.000 personer på Facebook. Webinarene hadde totalt 3734 påmeldte. De fysiske arrangementene samlet 3925 deltakere. Med tanke på at mange fysiske arrangementer hadde antallsbegrensninger, er dette positivt.

Bergen Næringsråds Møtearena har i 2021 befestet posisjonen som regionens største og viktigste møteplass for næringslivet. Midt i en svært krevende tid har vi tilpasset våre format slik at vi har kunnet formidle kunnskap og gode råd.