Transport

Gruppemedlemmer

Helge Eidsnes (Ekspertgruppeleder)

Lufthavndirektør, Avinor

Lars Jacob Engelsen

Viseadm. direktør, Norled

Sigrid-Lise Nonås

Associate Professor, Business and Management Science, Shipping and Logistics, NHH

Jan Valeur

Adm. direktør, Bergen Taxi AS

Yngvil Henanger Woxen

Produksjonsleder, Bring Warehousing

Gerdt Meyer

Direktør, Green Carrier

Yvonne Hetlevik Torgersen

Direktør, Vy region vest

Per-Atle Ådland

Forretningsutvikler System Trafikk AS / Styremedlem NLF

Adelheid Nes

Adm. direktør, Bybanen AS

Øystein Skaar

Operativ sjef, Bergen Lufthavn Flesland

Nils Møllerup

Markedssjef, Bergen Havn

Hanne Meidell

Branch Manager Bergen, Kuehne+Nagel

Thomas Potter

Senior transport ingeniør, Norconsult

Hilde Marie Magnusson

Daglig leder, Forum Nye Bergensbanen

Marianne Frønsdal

Kommunikasjonsdirektør, Tide

Øystein Gullaksen

Adm. direktør, Keolis AS

Espen Bakke-Aas Steiro

Rutesjef regionale ruter, Widerøe

Atle Kvamme (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Transport

Årsrapport

Bergensregionen fikk full uttelling i Nasjonal Transportplan våren 2021, og regionen står nå foran store infrastrukturutbygginger mot vest, sør, øst og nord.  Utbyggingene er etterlengtet og avgjørende for at regionen skal fungere med gode pendlerregioner og effektive logistikk-kjeder, og vår viktigste oppgave de neste årene er å bidra til at utbyggingene realiseres. I kombinasjon med dette skal vi fremme transportformer både i nærings- og kollektivtransport.

Arbeidet med å få våre prosjekt inn i Nasjonal Transportplan har vært den viktigste saken for Ekspertgruppe Transport.  Samtidig har koronautfordringene tatt mest tid, der både buss, taxi, flytransport og tradisjonell containertransport med båt, tog og bil har hatt store utfordringer.  Disse to områdene vil også ha hovedprioritet inn i 2022.

Gruppen har også vært opptatt av å få på plass et endelig vedtak om bybane til Åsane, og dette falt på plass like før årsskiftet.

Gjennom gruppen har Bergen Næringsråd i 2020 bidratt til opprettelsen av K5 Alliansen, et pådriverselskap for å få realisert vei og bane Bergen-Voss.

Våre mål

 • Etablere veier og transportløsninger som gir Vestlandet konkurranselikhet med resten av Norge
 • Få på plass velfungerende pendlerregioner rundt Bergen
 • Få på plass 4-felts hovedveier langs Vestlandet og i øst-vest korridoren
 • Etablere et nytt «Veikart for grønn transport» som skisserer hvordan næringstransporten kan bli utslippsfri. .
 • Jobbe for utslippsfri kollektivtrafikk på land og sjø, og gode kollektivnett med sømløse transportløsninger

Viktigste saker i 2021 har vært

 • Koronatiltak i bransjen, hvordan bedriftene skal tilpasse seg utfordringene, og arbeid med offentlige støttetiltak
 • Aktivt arbeid inn mot Nasjonal Transportplan for å sikre at regionens prosjekter ble prioritert i planen
 • Etablering av K5 Alliansen
 • Deltakelse i kontaktutvalgene for E 39 (Hordfast, Ringvei Øst/Nordhordlandstunnelen) og K5 (vei og bane Arna Voss)
 • Pådriver for omstilling til utslippsfri transport på næringstransport, buss, ferger og hurtigbåter
 • Byvekstavtalen, med utbygging av Bybanen og økt kollektivsatsing i fylket

Andre saker det er jobbet med

 • Oppfrisket strategien for gruppen som en del av strategiprosessen i Bergen Næringsråd
 • Arrangert «Transport- og logistikkdagen 2021» med samferdselsminister Knut Arild Hareide og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik om NTP. Ellers tema om godsknutepunkt og utfordringer med korona for flytrafikk og sjøtransport.
 • Laget BN Live (TV-sendinger) om Nasjonalt Transportplan og om koronautfordringer for bransjen og for næringslivet generelt
 • Medarrangør av konferansen «Det nye Vestlandet» om Rogfast og Hordfast sammen med næringsforeningene på Vestlandet
 • Innspill i Regional Transportplan for Vestland med innlegg på to konferanser
 • Fremmet tanken om å etablere en godsstrategi for regionen, i samarbeid med Logistikkforeningen
 • Deltakelse i EU-prosjektet «Cityfreight» med UIB og NHH om effektive logistikkløsninger for Bergen
 • Workshop med Fellesmøte ressursgruppe

Fokusområder i 2022

 • Utvikle et komplett, moderne og bærekraftig infrastruktur- og transportsystem på sjø, luft og land
 • Være pådriver for fullverdige, nullutslipp og sømløst mobilitets- og kollektivtilbud i regionen både på land og sjø
 • Sikre utbygginger som bidrar til velfungerende pendlerregioner rundt Bergen.
 • Øke næringslivets konkurransekraft gjennom kortere transporttider langs våre hovedveier
 • Sikre midler i kommende statsbudsjetter og få vedtatt reguleringsplanen for at regionens viktige prosjekter snarest mulig kommer i gang:
  • E 39 med Bergen-Stavanger, Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen
  • K5 med E16 Arna-Voss og Intercity Bergen-Voss
  • Bybanen til Åsane
  • Igangsetting av Sotrasambandet
 • Arrangere Transport- og logistikkdagen i september 2022
 • Få på plass en godsstrategi for Bergensregionen
 • Få etablert gode nasjonal og internasjonale flyforbindelser

Bærekraftsmål