Handel og service

Gruppemedlemmer

Marvel Skreien Stigen (Ekspertgruppeleder)

Markeds- og kommunikasjonssjef, Isbjørn Is

Steinar Kristoffersen

Daglig leder, Bergen Sentrum AS

Cecilie Gaustad

Daglig leder, FotoKnudsen

Gunnar Nilsen

Salgsdirektør, Schibsted Norge

Elisabeth Anfinsen Seim

Direktør, BI Campus Bergen

Peter Kolderup Greve

Daglig leder, Kolderup

Synnøve Aksdal

Daglig leder, Aksdal i Muren

Thomas Sandland

Admi. direktør, Sandland Holding

Øystein Kahrs

Leder, Parelius

Tone Haugland

Eiendomsdirektør, Zurhaar & Rubb

Kjetil Langsæter

CEO, EV Services Frydenbø

Patrick Dahl

Daglig leder, Digitroll

Sverre Simen Hov (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. Handel og service

Årsrapport

Handel- og servicenæringen går gjennom store endringer. Digital handel skyter fart, og den internasjonale konkurransen blir stadig tøffere.

Sammen med ny teknologi drives endringene frem av forbrukere som forventer stort utvalg, rask service og gode priser i alle kanaler. Et økende søkelys på bærekraft tvinger også frem nye forretningsmodeller. Gjenbruk av varer og reduksjon av plast og matsvinn blir stadig viktigere i forbrukernes bevissthet.

De store globale trendene utfordrer virksomhetene som driver med tradisjonell handel, men lokale rammebetingelser har også stor betydning. Et sterkt og attraktivt Bergen sentrum er viktig for handelen i hele regionen, noe som har vært tema på mange av ekspertgruppens møter i 2021.

Mange i Bergenregionens handel- og servicenæring har hatt tøffe år. Ved å bringe ulike aktører sammen håper ekspertgruppen å bidra med kunnskap og nettverk som gir næringen gode vekstvilkår. En sterk handels- og servicenæring er bra for innbyggerne og bra for de tilreisende!

– Marvel Skreien Stigen, ekspertgruppeleder

Våre mål

Ekspertgruppe Handel og service arbeider for å gi handel- og servicenæringen i Bergensregionen gode vekstvilkår. Vår visjon er å bidra til at det skapes en region med attraktiv handel og god service. For å lykkes med dette, har vi satt oss følgende mål:

 • Vi skal øke bedriftenes kompetanse på digital handel.
 • Vi skal bidra til at Bergen blir en foregangsby innen bærekraftig handel.
 • Vi skal bidra til å styrke næringens rammebetingelser.

Ekspertgruppens medlemmer er delt inn i arbeidsgrupper som jobber med å konkretisere disse fokusområdene.

Viktigste saker i 2021 har vært

 • Innspill til regjeringens krisepakker i forbindelse med covid-19, samt innspill til statsbudsjettet og revidert statsbudsjett.
 • Avholde arrangementer om varehandelsrapporten, retail-trender og næringens utfordringer som følge av covid-19.
 • Gjennomføre en kartlegging om bærekraftig handel.
 • Utarbeide overordnet prosjektbeskrivelse av en «Bergensindeks» som styrings- og synliggjøringsredskap, evt. i et samarbeid mellom Bergen Næringsråd og Bergen Sentrum.

Fokusområder i 2022

 • Samarbeid med ekspertgruppene Digitalisering og Sirkulær økonomi om å øke bedriftenes kompetanse på digital handel og bidra til at Bergen blir en foregangsby innen bærekraftig handel.
 • Avholde arrangementer om funn fra rapporter, aktuell tematikk og synliggjøring av næringens behov og utfordringer. Formidle kunnskap i samarbeid med bl.a. Virke om utviklingen til næringens aktører.
 • I samarbeid med ekspertgruppene Transport og Byutvikling koordinere tilbakemeldinger på kommunens strategiske planprogram for Åsane som vil påvirke vei/trafikk, byutvikling og handel og næring.
 • Tidlig på året komme i planleggingsfasen med undersøkelsesopplegg og kommunikasjon for å konkretisere og søke samarbeid rundt «Bergensindeksen».

Bærekraftsmål