BergenUP

Gruppemedlemmer

Marcus Garberg (Ekspertgruppeleder)

Manager, Avo Consulting

Krysta Alexa Singh

Prosjektleder, Maritime Bergen

Mads Liabø

Markedsansvarlig, Brann

Vilde Margrethe Sætre Strand

Konsulent, Bouvet

Chris Rye

Kredittanalytiker, SpareBank 1 SR-Bank

Oda Elisabeth Knudsen

Senior Investment Associate, Argentum

Martin Svinø

Advokatfullmektig, Harris

Chris Jørgen K. Rødland

Rådgiver, Maritime Cleantech

Silje Gaugstad

Avdelingsleder Bygg & Industri Bergen, Adecco

Tasha Prestø-He

Key Account Manager, Lerøy

Hans Fredrik Hag

Senior Business Developer, Tryg

Silje Skjelsvik

Sustainability Strategist, Sweco

Anri Håvard Hebib (Adm. kontakt)

Næringspolitisk rådgiver
 1. Hjem
 2. /
 3. Ekspertgrupper
 4. /
 5. BergenUP

Årsrapport

2021 har vært et år preget av korona-nedstengninger som har gjort det vanskelig å holde lik høy aktivitet som i et normalår. BergenUP arrangerer vanligvis 10-12 arrangementer årlig, men måtte i 2021 nøye seg med syv. Gruppen har likevel begynt å jobbe med næringspolitikk, og har som mål å engasjere seg enda mer i resten av arbeidet som Bergen Næringsråd og de andre gruppene gjør gjennom året.

En av de viktigste sakene for BergenUP har vært Styrekandidaten. Her har det vært arrangert tre styreseminar som alle medlemmene av BergenUP kunne fritt delta på. Styrekandidaten har blitt en stor suksess, og fungerer som et eget prosjekt i Bergen Næringsråd. Nytt kull med styrekandidater kommer i 2022.

Det er også gjennomført en medlemsundersøkelse blant BergenUP sine medlemmer i desember. Denne har gitt innspill til forbedringsområder som gruppen i et lengre møte i starten av 2022 skal sette en ny strategi for gruppen. Overordnet er medlemmene fornøyd med å være medlem, men flere aktiviteter vil være viktig fremover.

Noe av det viktigste gruppen har startet å jobbe med er å engasjere seg mer i det næringspolitiske arbeidet til Bergen Næringsråd. Det blir blant annet gjort ved at ulike medlemmer av ekspertgruppen får hospitere til de andre ekspertgruppen. Dette vil ikke bare gi inspirasjon til medlemmene av BergenUP til å delta aktivt i næringspolitikk, men også kunne gi viktige innspill til de andre ekspertgruppene på hva unge profesjonelle mener er viktig.

Det har i 2021, som i 2020, vært utfordrende å skape gode (fysiske) møteplasser for våre medlemmer. De arrangementene vi har gjennomført har likevel vært godt besøkt, med blant annet ny deltakerrekord på Ledelseskonferansen. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer bekrefter nok en gang at BergenUP er byens viktigste nettverksorganisasjon – som samler og bygger broer mellom de unge i næringslivet i regionen. Dette skal BergenUP videreutvikle i 2022, når jeg etter tre år overlater roret til ny leder – Marcus Garberg.

– Lorentz Sveen Tvedt, ekspertgruppeleder

Arrangementer

 • Tre styreseminarer som var åpne for alle medlemmer
 • Kickoff på Bergen Kino, hvor det ble visning av filmen «Bergen – I all beskjedenhet».
 • Ledelseskonferansen 2021 i samarbeid med Adecco, Lederne, Young Finance og Young Fish
 • Kortreist og bærekraftig med Lingalaks
 • Vorspiel før Bergen Næringsråd sin Årsmiddag

Langt flere arrangementer ble planlagt i 2021, men flere av de er flyttet til 2022. Derfor ventes det høyere aktivitet i 2022. Arrangementene som har vært, har vært av høy kvalitet og godt besøkt. Ledelseskonferansen ble den største hittil, med nærmere 200 påmeldte, ny partner og en svært god evaluering.

Våre mål

Basert på mottoet «Pay-it-forward» skaper BergenUP en møteplass for nye forretningsmuligheter, kompetansedeling og motivasjon. BergenUP skal styrke de unges stemme, synliggjøre unge ledere, og jobbe for å få flere unge inn i profesjonelle verv. Som en ekspertgruppe i Bergen Næringsråd vil medlemmene bli en viktig bidragsyter til hvordan unge i Bergen ønsker at byens næringsliv skal utvikle seg.

Viktigste saker i 2021 har vært

 • Engasjere BergenUP i det næringspolitiske arbeidet, blant annet med hospitering i de andre ekspertgruppene
 • Styrekandidaten
 • Arrangementer

Andre saker det er jobbet med

 • Portal for eventer
 • Medlemsundersøkelse

Fokusområder i 2022

 • Ny strategi for gruppen
 • Flere og bedre nettverksarrangementer
 • Bidra positivt inn til Bergen Næringsråd sitt næringspolitiske arbeid

BergenUPs hovedsamarbeidspartner

Bærekraftsmål