Styrekandidaten

Styrekandidaten er et utviklingsprogram som skal bidra til at flere unge blir aktuelle for profesjonelle styreverv, og til å heve kompetanse og gi styrer i Bergen bedre tilgang på kompetente unge kandidater. I 2021 tok 12 av våre medlemsbedrifter inn en styrekandidat.

Det har i mange år vært fokus på å få mangfold, også langs aldersdimensjonen, inn i ledergrupper. I styrerollen har derimot de unge vært sterkt underrepresentert eller helt fraværende. Dette ønsker Bergen Næringsråds nettverk BergenUP å gjøre noe med ved å etablere prosjektet Styrekandidaten. Styrekandidatene har ikke en formell styreplass, men sitter som et hospiterende medlem uten juridisk ansvar. Likevel vil de bli involvert i styrearbeidet tilsvarende et fullverdig medlem. Se Styrekandidatene for 2020/2021 her.

Styrekandidaten arrangerte fire kurs for styrekandidatene om sentrale temaer innenfor styrearbeid.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Jefferson Wells, Fana Sparebank og StyreAkademiet Vestland.

Prosjektledere

Iver N. Belle-Ramos (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd

Anri Håvard Hebib

Bergen Næringsråd